RSS
wtorek, 22 kwietnia 2014
JAKI SYMBOL!

Już parę razy opisywałem problemy Państwa Stasiaków, bo sąsiadka spokrewniona z Przewodniczącą RG Kroczyce chce na siłę wmeldować im w podwórku drogę konieczną, mimo że do jej posesji jest dojazd zaznaczonymi na mapie drogami. Zastępczyni Wójta i jednocześnie sekretarz UG Kroczyce w piśmie do owej sąsiadki zasugerowała wystąpienie o drogę konieczną. Sprawa o tę cholerną drogę toczy się w sądzie Myszkowskim. W tym sporze sąsiedzkim, UG Kroczyce wyraźnie trzyma stronę kuzynki przewodniczącej. Po jesiennych bajdurzeniach Pantaka, który na sesji RG twierdził ze łon od początku „proponował zamianę działki, na atrakcyjną działkę w Hucie Szklanej”, Państwo Stasiakowie, wystosowali pisma do Rady Gminy Kroczyce, poruszając w nich istotne tematy. Pisma trafiły do RG przed sesją styczniową, ale nie zostały oczytane, tylko dopiero w marcu. Treść pism poniżej.


Początkiem kwietnia Państwo Stasiak doczekali się odpowiedzi, którą zamieszczam poniżej.

 

Pismo z RG, tylko potwierdziło to co sądziłem wcześniej, w Urzędzie Gminy Kroczyce nie stosuje się zapisów KPA. Wójt może gadać co mu się podoba, ale jeżeli na te wypowiedziane mądrości chce się później powoływać musi, potarzam, musi te wypowiedzi zaprotokołować, a protokół zarchiwizować, albo sporządzić adnotację, która musi być podpisana przez stronę,stanowi o tym artykuł 14 § 2. KPA: Sprawy mogą być załatwiane ustnie, gdy przemawia za tym interes strony, a przepis prawny nie stoi temu na przeszkodzie. Treść oraz istotne motywy ta-kiego załatwienia powinny być utrwalone w aktach w formie protokołu lub podpisanej przez stronę adnotacji. Pisałem już wcześniej, że wójt gminy musi stosować zapisy KPA, działalność jego musi być jasna i transparentna. Proszę zgadnąć, kto nie pisze i nie podpisuje niczego w obawie przed wykorzystaniem pism i podpisów przeciwko niemu? No na pewno nie urzędnik.

Druga gwiazda naszej lokalnej polityki, Pani Wanda Karoń Przewodnicząca Rady Gminy Kroczyce, nie widzi nic nienormalnego w powoływaniu się w sprawach urzędowych, na wywody i propozycje ustne, stwierdzając że kiedy Pantak sprawy załatwia na gębę„nie jest to istotnym naruszeniem prawa przez Wójta Gminy”. Mimo wszystko jednak przyznaje, że Wójt Gminy Kroczyce narusza prawo, ale nieistotnie. Taaaak... Pantak tak tylko troszeczkę łamie prawo, tak ociupinkę.... a g...o prawda, prawo albo się łamie, albo nie, to jest tak jak z ciążą, albo się jest, albo nie, nie można być w ciąży tak ociupinkę.

Przewodnicząca Rady Gminy Kroczyce dopuszcza możliwość załatwiania spraw w Gminie Kroczyce pomijając Art. 14 KPA!!! Jeżeli Wójtowi można nie stosować Art. 14 KPA, to zgodnie z zasadą równości w postępowaniu, nie może on również żądać od mieszkańców Gminy stosowania go. Teraz to każdy z mieszkańców może przyjść do UG i ustnie złożyć podanie np. o umorzenie podatku, a oto przykładowa jego treść: Proszę o umorzenie II raty podatku od nieruchomości za 2014 rok, Pantak odpowiada: Zgodnie z Pana wnioskiem, podatek zostaje umorzony. Nasz mieszkaniec wraca do domu uszczęśliwiony, a za parę tygodni odwiedza go … komornik. A dlaczegóż to? Bulwersuje się Nasz Mieszkaniec. Z prostej przyczyny, brak jest pisemnego podania o umorzenie i brak pisemnej decyzji UG!

Sprawa ustnej propozycji zamiany działki, nie jest jedyną jaką znam, dziejącą się w UG Kroczyce, Pantak powołuje się na ustną rozmowę również w innej sprawie. Wielokrotnie powtarzałem, że błędy niestety się zdarzają, ale popełnić błąd, a tkwić w błędzie robi wielką różnicę. Zwróćcie uwagę, że zarówno Wójt Pantak, jak i Przewodnicząca Karoń, nie widzą nic zdrożnego w niestosowaniu w UG Kroczyce Art. 14 KPA, no i teraz właśnie mam dylemat, bo nie wiem czy wierzą w to co robią, czy tylko tak robią żeby Pantaka broń Boże nie napiętnować. Innymi słowy albo są kompletnymi ignorantami, albo cwaniaczkami którzy wiedzą że kręcą i tylko udają, że nie wiedzą o co chodzi, krótko mówiąc, człowiek który w ten sposób postępuje może wybierać między osłem a krętaczem.

Proszę również zwrócić uwagę na treść odpowiedzi związanych z drugim pismem. Tu urwał nać jest samowola budowlana, mimo że Gmina Kroczyce jest władającym drogą D-83, a u Pani Szycowskiej, Pantak wybudował drogę na prywatnej działce i samowoli nie ma. Nie wiem jak to traktować, czy jako arogancję która określa pogardliwy stosunek wysokich urzędników gminnych do inteligencji mieszkańców, czy też jako ignorancję tych urzędników, którzy z inteligencją nie mają nic wspólnego. W tym wypadku, też można wybierać między krętaczem a osłem.

Chciałbym również zobaczyć dowody że gmina „kilka razy interweniowała w sprawie zagrodzenia działki przez Pana Tokarskiego” i to od 2003 r. Dowody takich interwencji winny być pisemne oczywiście, a nie jak to ma się w UG Kroczyce w zwyczaju, na gębę i może „przy okazji”.

Odpowiedź przewodniczącej na pytanie piąte jest nie na temat. Państwo Stasiak pytają o wydawanie publicznych pieniędzy i o ewentualnych zarzutach dla wójta o niegospodarność, a Przewodnicząca o „sprawie przed właściwymi organami”. Parę razy już pisałem, że czytania ze zrozumieniem uczą na poziomie szkoły podstawowej, tu albo Pani Przewodnicząca nie zrozumiała pytania, albo celowo udaje że nie wie w czym rzecz. Jaki wybór? No zaś między osłem a krętaczem.

Pozwolę sobie na na małą, osobistą dygresję. Pracuję w administracji publicznej i wiem że mimo jasnych procedur i wieloetapowego procesu weryfikacji i kontroli niestety zdarzają się błędy, zwłaszcza, że obsługujemy wiele spraw równolegle, ale natychmiast po wykryciu błędu podejmujemy działanie w celu jego naprawy. Tylko ten się nie pomyli, kto nic nie robi! Urząd Gminy zajmuje się również wieloma sprawami i niestety wszystkich błędów nie da się wyeliminować. Mnie boli jednak postępowanie naszych urzędniczych vipów po popełnieniu błędu. Do końca „idą zaparte”, jakby przyznanie się do błędu stanowiło jakąś ujmę. KPA to urzędniczy pacierz, czy się to komuś podoba czy nie, musi go stosować! Państwo Stasiak twierdzą że wójt Gminy Kroczyce Stefan Pantak kłamie w sprawie propozycji zamiany działki, teraz Pantak przyznaje że nie stosuje KPA i nie widzi w tym nic zdrożnego. Nie chciałbym, aby symbolem mojej gminy był długi nos Pinokia i ośle uszy.

 19:06, gabrieldors
Link Dodaj komentarz »
sobota, 19 kwietnia 2014
WESOŁYH ŚWIĄT

Z OKAZJI ŚWIĄT WIELKIEJ NOCY, ŻYCZĘ WSZYSTKIM ZDROWIA I SPOKOJU, A TAKŻE ABY DOSTALI TO CZEGO PRAGNĄ.

ŻYCZENIA MOJE WSPOMAGAM PRZEPIĘKNĄ PIOSENKĄ BUŁATA OKUDŻAWY, PRZYTOCZĘ TYLKO PIERWSZĄ ZWROTKĘ.

Dopóki ziemia kreci się,
Dopóki jest tak czy siak
Panie ofiaruj każdemu z nas
Czego mu w życiu brak.
Mędrcowi darować głowę racz
Tchórzowi dać konia chciej,
Sypnij grosza szczęściarzom
I mnie w opiece swej miej.

PONIŻEJ INTERPRETACJA SŁAWY PRZYBYLSKIEJ.

WESOŁYCH ŚWIĄT

09:40, gabrieldors
Link Dodaj komentarz »
piątek, 04 kwietnia 2014
Czar.. Adasia

NIE BĄDŹ OBOJĘTNY, POMÓŻ! 

http://gabrieldors.blox.pl/2014/03/POMOZMY-NATALCE.htmlNa zawiercie.info ukazał się artykuł http://www.zawiercie.info/wiadomosci,17260.html?tyt=jak+na+sile++przepchnac++uchwale+ . Przewodniczący Rady Powiatu Adam Deszczówka Rozlach potwierdził wszystko co o nim sądziłem, zarozumiały i arogancki gość, stwarzający pozory grzeczności i ogłady, mający blade pojęcie o swoich kompetencjach i prawach radnych. Burzę na ostatniej sesji wywołała uchwała w sprawie przystąpienia powiatu zawierciańskiego do Lokalnej Grypy Działania "Perła Jury". Uchwałę chciano wprowadzić rozszerzając porządek obrad. Tylko mały problem, brak opinii przedmiotowej komisji czyli Komisję Promocji, Rozwoju i Integracji Europejskiej. No to sru, posiedzenie komisji w przerwie obrad. A tu pat, dwa samce, komisja nie wydała ani pozytywnej, ani negatywnej opinii, czyli opinii brak. Skoro brak opinii, nie można podjąć uchwały, stanowi o tym § 29 pkt. 3 statutu powiatu zawierciańskiego „Projekty uchwał powinny być zaopiniowane przez właściwe komisje Rady”

Alfie i Omedze powiatowej Adamowi Wodnik Rozlachowi nie przeszkadza brak opinii, poddaje uchwałę pod głosowanie …. i przechodzi. Nie interesuje mnie wynik głosowania, uchwała nie powinna być głosowana i kropka. Adam Szuwarek Rozlach nie prowadzi obrad, jest raczej ich komentatorem i recenzentem. Polemizuje z radnymi, wchodzi w pyskówki i jak szczeniak z podstawówki zawsze musi mieć ostatnie zdanie i nie ważne czy mądre, czy głupie, choć najczęściej to drugie.

Inną sprawą jest sens istnienia takich tworów jak Perła Jury. Organizacja utrzymywana z funduszów UE i składek samorządów, czyli z naszej kasy. Pozyskuje środki UE i wydaje je między innymi na szkolenia jak wydawać środki UE. Jeszcze pod koniec marca prezesurę objął tam Cezary Barczyk. Do tej pory starostwo w Zawierciu nie miało członkostwa w „Perle Jury”. No nie wiem, Barczyk chciał mieć większy prestiż, czy co. Ta organizacja prowadzi nabór wniosków, które z powodzeniem są realizowane w innych instytucjach i to na o wiele większa skalę, Perła Jury jest tylko pośrednikiem w dystrybucji funduszy UE, płatnikiem są inne instytucje. Te grupy działania to kolejny plaster miodu dla lokalnych trutni.

Ceterum censeo PZD esse delendam

20:53, gabrieldors
Link Komentarze (1) »
wtorek, 01 kwietnia 2014
Futro tchórzem podszyte

NIE BĄDŹ OBOJĘTNY, POMÓŻ! 

http://gabrieldors.blox.pl/2014/03/POMOZMY-NATALCE.html

Otrzymałem dziś „gazetę” stylizowaną na Fakt lub SE, która dopieprzała solidnie Machowi i Krupie.


Przeczytałem niektóre tzw. artykuły, znalazłbym ze dwa dobre i trafne, reszta to paszkwile. Nie treść mnie najbardziej poruszyła, a podpisy pod artykułami. PIOTREK GON O'COCK, cholera wie czy w zawoalowany sposób chciał podpisać Coghena? BOLESŁAW REBIUT, rozumiem że chodzi o anagram nazwiska i pisał to BOLESŁAW BIERUT.

„Artykuł” WYPIEKI Z MĄKI KRUPCZTKI podpisał ZENOBIUSZ MĄCZNY. Co tu dużo gadać, te artykuły to ANONIMY!


Mam marne zdanie o autorach tej, nazwijmy to, gazety i wytłumaczę dlaczego. Uważam że jest za co krytykować zarówno Macha jak i Krupę, ale trzeba mieć odwagę podpisać się pod krytyką. Te anonimowe artykuły, świadczą albo o nieuzasadnionej krytyce, albo o odwadze równej autorom wpisów w szaletach miejskich z lat osiemdziesiątych, którzy walczyli z systemem pisząc „groźny” dla władzy slogan PRECZ Z KOMUNĄ.

Mogę nie zgadzać się z postępowaniem Macha, czy Krupy i często korzystałem z krytyki obu polityków, bo też często dawali ku temu powody, ale zawsze podpisywałem się pod tą krytyką. Mogę długo mówić o błędach Macha, ale nie można nie oddać mu skuteczności politycznej. Obojętnie jak go ktoś postrzega, to i tak uzasadnione jest twierdzenie że jest człowiekiem nr 1 w zawierciańskiej polityce i mogę dodać, że jest prawdopodobnie jedynym podmiotem na lokalnym podwórku. Krupa? no cóż, dwa poprzednie zdania już wyjaśniają jego rolę. Znałem Rafała na długo przed jego starostowaniem i nie mogłem uwierzyć, że wplątał się w takie dwuznaczne sytuacje, o których zwykli ludzie zwykli mawiać PRZEKRĘTY. Słyszałem, że Rafał ma startować na wójta gminy Irządze, innym razem, że jego brat Robert, no nie wiem, Boże chroń gminę Irządze i wszystkich jej mieszkańców.

Do autorów „Wolnego Zawiercia”: krytykujcie Macha i Krupę i kogo Wam się jeszcze podoba, ale miejcie odwagę pod ta krytyką się podpisać. Tchórzostwo świetnie spuentował autor podpisujący się jako PIOTREK GON O'COCK w ostatnim akapicie swojego artykułu „Strach jest złym doradcą, paraliżuje i odbiera zdrowy rozsądek. Najwyższy czas wydostać się z obłędnego ronda na prosta drogę"


 Ceterum censeo PZD esse delendam

20:25, gabrieldors
Link Dodaj komentarz »
niedziela, 30 marca 2014
Pełny Bajer

NIE BĄDŹ OBOJĘTNY, POMÓŻ! 

http://gabrieldors.blox.pl/2014/03/POMOZMY-NATALCE.html

Na chwilę wyjdę z naszego lokalnego grajdołka i subiektywnym okiem spojrzę na krajowe podwórko. Wszyscy zajmują się Ukrainą i wcale się nie dziwię, dla mnie natomiast ważne są jeszcze inne tematy, np. wybory do PE.

Michał Kamiński, niegdyś PiS teraz PO, dlaczego to tak? Michał Kamiński od pewnego czasu specjalizował się w kopaniu organizacji, która pozwoliła mu dwukrotnie zostać posłem do PE, z tego tytułu kasuje 26 tys. zł na miesiąc. Zbliżał się koniec kadencji, powrotu do PiS nie ma i słusznie, co wymyśla misiek? On tera będzie w PO. Nie wiem, czy śmiać się czy płakać. Tłumaczenie że tylko krowa nie zmienia poglądów nie przemawia do mnie, już nie wiem w której z książek mój ulubiony pisarz Waldemar Łysiak napisał, że brzmi to równie dobrze co tylko ku.wa nie zmienia kochanków. Nie chodzi o ideologię, nie chodzi o przekonania, nie chodzi o Polskę, chodzi o koryto. Michał Kamiński miał aż 26 tys powodów, aby przytulić się do PO. Życzę mu z całego serca sukcesu na miarę Mariana Krzaklewskiego, dla niewtajemniczonych wyjaśniam, że w poprzednich wyborach Marian Krzaklewski był „jedynką” PO na Podkarpaciu, przepieprzył je a do PE dostała się osoba z dalszego miejsca.

Były minister finansów Jacek Rostowski, właśc. Jan Antony Vincent-Rostowski jest jedynką PO w kujawsko-pomorskim. No to sru, wywiad w lokalnej telewizji, Jan Antony Vincent-Rostowski zadeklarował że zamieszka w kujawsko-pomorskim, dziennikarka zainteresowała się w której jego części i otrzymała „sprytną” odpowiedź ex ministra „Pani dobrze wie, że w tym zakresie cokolwiek bym zrobił, to będzie źle. Bo jeżeli zamieszkam w Toruniu, to będzie problem z Bydgoszczem. Jeżeli zamieszkam w Bydgoszczu, to kogoś obrażę w Toruniu” Ten Pan nie chodził do polskiej szkoły bo gdyby chodził to znałby szkolne powiedzenie „naucz się odmianów i końcówków, a będziesz mieć piątków jak mrówków”. Dla mieszkańców kujawsko-pomorskiego mam radę, nie głosujcie na tego Pana, po wyborach nie zamieszka ani w Bydgoszczu, ani w Toruniu, a w Brukseli, a Was będzie miał w dupiu.

Ktoś wreszcie Tuskowi powiedział SPRAWDZAM! Premier Tusk obiecał, że dla osób którzy opiekują się niepełnosprawnymi dziećmi i zrezygnują z pracy, Rząd wypłaci zasiłek w kwocie najniższej krajowej, czyli 1200 zł na rękę. Kiedy w styczniu tego roku, rodzice tych dzieci upomnieli się o tę obietnicę, Donald Słońce Peru Tusk, odparł że „za dwa, najdalej trzy tygodnie, projekt ustawy trafi do sejmu”. Kiedy mijały kolejne tygodnie, a tzw. premier traktował sprawę jak budowę wałów przeciwpowodziowych albo chemiczną kastrację pedofilów, czyli liczył na zapomnienie, rodzice z dziećmi zrobili Tuskowi niespodziankę, upomnieli się o realizację obietnic. Tuskowa telewizja taka jak Tusk Vision Network, nie mogła obśmiać protestujących, bo by jeszcze płemieha pogrążyli, toż to nie górnicy z których można zrobić chuliganów. PR-owcy Tuska wymyślili spotkanie z protestującymi rodzicami, przywita się ciepło, poklepie po ramieniu zaś coś obieca i gawiedź będzie zadowolona. A tu stop! Zamiast przyjemnej atmosfery i ciepłych słówek, ostre stwierdzenia typu „Pan jest kłamcą” czy „Jeżeli to Pana męczy niech Pan zrezygnuje” czyli PR-owa klapa. Nie chce mi się już komentować chamstwa Niesiołowskiego, czekam kiedy w szale zacietrzewienia zacznie obrażać samego siebie. Palikot potwierdził tylko to że jest bezwzględnym cynikiem, który nie zawaha się wykorzystać nieszczęścia innych dla kariery politycznej.

Pamiętam jak w latach 90-tch ubiegłego wieku, zespół który grał disco polo promował PSL, nazywał się Bayer Full, w takim śmisznym tłumaczeniu to pełny bajer. Ekipa PO to też pełny bajer, poniżej członkowie zespołu z bajeranckimi szlagierami, jeszcze raz uwierzycie, to pobudka będzie z ręką w nocniku, albo i w dupiu.

Pełny Bajer

Ceterum censeo PZD esse delendam

10:34, gabrieldors
Link Dodaj komentarz »
piątek, 28 marca 2014
Kandydat

NIE BĄDŹ OBOJĘTNY, POMÓŻ! 

http://gabrieldors.blox.pl/2014/03/POMOZMY-NATALCE.html 

 

Przygotowuję cykl wpisów poświęconych jesiennym wyborom do samorządu. Mam zamiar publikować je już po majowych wyborach do PE. Do zainteresowania się wyborami na prezydenta Zawiercia skłoniły mnie komentarze pod artykułem http://zawiercie.naszemiasto.pl/galeria/opis/kandydaci-na-prezydenta-zawiercia-w-2014-roku-sprawdzamy,2207098,galeria,t,id,tm.html#9a40dc0005ebe0ee,1,3,5 . Nie uwierzycie, ale przeczytałem wszystkie i oprócz dwóch, może trzech autorów reszta to albo kompletni laicy albo hejterzy i nie wnikam czy z powołania, czy też „zawodowcy”.

 Poziom rozwoju miasta nie mierzy się ilością fontann, czy rond. Rozwój miasta nie jest uzależniony od kupowania w Zygzakach, Kmicicu, czy też w galerii. Rozwój to wytwarzanie, to biznes dla wytwórców i praca dla miejscowej ludności. Co produkuje się w Zawierciu? Jakie zawierciańskie produkty możemy spotkać na półkach Zygzaków, Kmiciców, czy też na półkach dyskontów? Jeszce nie dawno Zawierciańskie zakłady dawały pracę nie tylko mieszkańcom Zawiercia, ale i okolicznych gmin, miasto się rozwijało, a jego mieszkańcy mogli się bogacić. Zawiercie staje się sypialnią dla Śląska, w sumie to nic w tym złego, bo część ich podatków płynie do miejskiej kasy, ale innych dochodów brak. Kiedy będą przedsiębiorcy, kiedy będziemy wytwarzać, będziemy mieć również kasę, aby kupować w każdego rodzaju sklepach, a miasto będzie miało pieniądze na fontanny i ronda. Ściągnięcie inwestorów miała zapewnić SAG. Miała, bo tłoku jakoś nie widać, a droga do strefy chyba dalej zamknięta, były nawet zgłoszenia że kostkę z chodników kradną, bo oświetlenia brak. Platforma już miała swoje 4 lata, zmarnowane lata. Mazur snuł wizje tunelów, a to koło Prezydium, a to koło dworca i cholera wie gdzie jeszcze. Zresztą spoglądając na wyczyny Platformersów w rządzie, to dam na mszę, aby nigdy nie rządzili ani w mieście, ani w powiecie. SLD, patrz powyżej. Młodziankowi bez doświadczenia, któremu tatuś załatwił robotę nie powierzyłbym nawet sołtysowania w Koziej Wólce, a co dopiero szefowania miastem. No to kto? I to jest zasadnicze pytanie. Miastu potrzeba nowego spojrzenia na problemy, potrzeba zarówno dynamizmu, jak i doświadczenia, miastu potrzeba powietrza, świeżego powietrza.

 Do wyborów mamy jeszcze prawie 8 m-cy, sądzę że poznamy jeszcze wielu kandydatów, pozostaje mi mieć nadzieję, że wśród nich znajdzie się ten właściwy. Kandydat, który wie jakie są bolączki miasta i wie jak je rozwiązać. Kandydat nie uwikłany układy i układziki, samodzielny ale potrafiący słuchać, odważny ale i rozważny, z odpowiednim doświadczeniem i dynamizmem, mam nadzieję że będzie taki, mam nadzieję że taki kandydat będzie w każdej gminie naszego powiatu.

Ceterum censeo PZD esse delendam

06:09, gabrieldors
Link Komentarze (1) »
poniedziałek, 24 marca 2014
POMÓŻMY NATALCE

Po ostatnim wpisie dostałem kilka telefonów, z zarzutami że zapomniałem dodać linku do „Pomóż Natalce”. Sprawdziłem, faktycznie nie umieściłem, teraz dodaje nowy wpis, który nawet obrazowo tłumaczy sposób wypełnienie PIT-a we właściwej pozycji.

Obecnie trwa okres rozliczenia podatku za 2013 rok, od paru lat mamy możliwość podarowania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Te 1%, to nie są nasze pieniądze, jeżeli nie wskażemy na jaki cel chcielibyśmy przeznaczyć ten 1%, to i tak nie zostanie w naszych kieszeniach. Poniżej nr KRS i opis celu szczegółowego:

KRS: 0000248546 Cel szczegółowy: Natalia Machura

 

Jeżeli ktoś chciałby wspomóż w inny sposób niż poprzez darowanie 1% swojego podatku, to podaję również nazwę i konto fundacji:

 

Fundacja "ISKIERKA" na rzecz dzieci z chorobą nowotworową
Warszawa 02-460, Daimlera 2
ING Bank Śląski nr konta: 53 1050 0099 6781 1000 1000 0313

 

Poniżej prezentuję sposób przykładowy wypełnienia. To takie proste.

 pit

Ceterum censeo PZD esse delendam

16:40, gabrieldors
Link Dodaj komentarz »
sobota, 22 marca 2014
kandydaty

Taki artykulik na zawiercie.naszemiasto http://zawiercie.naszemiasto.pl/galeria/opis/kandydaci-na-prezydenta-zawiercia-w-2014-roku-sprawdzamy,2207098,galeria,t,id,tm.html#9a40dc0005ebe0ee,1,3,5

Przebierać to nie ma w czym. Jaki Mach każdy widzi. Nemś, no cóż należy jej się za dokonania, że wymienię tylko...eeee, albo...yyyy, a już wiem...aaaa, no co? urwał nać nic mi nie przychodzi do głowy, ale pewno jakieś ma. Gajda jakby przegrał mógłby się pobeczeć i łzami zatopiłby nie tylko Zawiercie, ale gdzieś tak z pół powiatu. Kozieł bez żelu na włosach jakby mniej atrakcyjny. Grim Machowi nie podskoczy, za dużo wspólnych „interesów” i zbyt duże ryzyko straty. Ten młody, to taki sympatyczny wydaje się chłopak, fajnie się uśmiecha, tylko taki mały drobiazg.... KTO TO URWAŁ JEST? No nie znam chłopa i już, tyle wim że sam się zgłosił, jak osioł ze Shreka.

Tak patrze na te galerię głów i widzę, że sam będę musiał startować na prezydenta Zawiercia. Prosty Program: następna olimpiada w Zawierciu, mistrzostwa świata w piłce kopanej w Zawierciu. Skoro w Zawierciu nie ma jeszcze galerii, na razie trzeba sprowadzić galerianki. Z zagadnień socjalnych wiem jak rozwiązać problem głodu i bezrobocia, niech głodni zjedzą bezrobotnych. Należy wprowadzić komunistyczna zasadę „wszystkim po równo” dlatego postuluję aby każdy mieszkaniec/ka Zawiercia miał/a własne mieszkanie, luksusowego mercedesa i własny jacht oraz helikopter. W Zawierciu powinna działać szkoła wyższa o profilu rolniczym, a jej specjalnością byłby wychów świń na porządnych ludzi. No i nakręcę film o radzie miejskiej, a co mi tam i powiatowej też, film będzie 100 razy lepszy niż „Milczenie owiec”, nazwę go „Rozmowy baranów”. Przy takim programie, bataliony kandydatów będą lizać mi stopy, ja im mannę z gwiazd sypnę, aby mieli co jeść!

Teraz poważnie, dopóki nie będzie widomych wszystkich kandydatów, ciężko dokonywać wyboru. Myślę, że po wyborach do PE ugrupowania przedstawią kandydatów, myślę również że będzie kilku z KWW. Tylko żeby dokonać wyboru, trzeba by zapoznać się z programem kandydatów i sposobem realizacji programu, zresztą już sam program może dużo o kandydacie powiedzieć (vide powyżej). Sądzę że z decyzją o wyborze należy poczekać, a bawić się w układanki wyborcze każdy może.

Ceterum censeo PZD esse delendam18:59, gabrieldors
Link Dodaj komentarz »
czwartek, 20 marca 2014
ZBZIKOWANE BUŁKI

Chcesz pomóc?! Kliknij poniższy link:

http://gabrieldors.blox.pl/2014/01/POMOZMY-NATALCE.htmlPo sesji nadzwyczajnej 2 artykuły

http://zawiercie.naszemiasto.pl/artykul/galeria/nadzwyczajna-sesja-rady-powiatu-w-zawierciu-juz-za-nami,2203756,t,id.html#9a40dc0005ebe0ee,1,3,5 http://www.zawiercie.info/wiadomosci,17151.html?tyt=+w+starostwie+nie+wyludzono+zadnej+sumy+pieniedzy++

Hmmm... Dziwne tłumaczenia tej księgowej. Nie wyłudzono pieniędzy! Rozumiem, że te księgi syntetyczne były od wyłudzeń? Nieprawidłowości to nie tylko wyłudzenia, mogą to być różne sprawy. Najbardziej jednak wkurzyło mnie tłumaczenie że pracownica jest w wieku przedemerytalnym i mogła "zbzikować" . Dziwie się że nikt nie zareagował, podeszły wiek to nie choroba. Idąc tropem pseudo myślenia Pani Szczygieł, to istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że zbzikuje nam Prezydent Zawiercia Ryszard Mach, ponieważ niedawno skończył 68 lat (tak przy okazji dużo zdrowia życzę). To co powiedziała ta księgowa to zwykłe chamstwo i tyle. Słuchajcie pracodawcy! usuwajcie wszystkich pracowników w podeszłym wieku, którym już do emerytury niewiele brakuje, jak nic mogą zbzikować!

Dobrze się stało, że sprawa została przekazana organom ścigania, to one są od tego aby takie sprawy wyjaśniać. Natomiast inna rzeczą jest informowanie Rady Powiatu o działaniach podejmowanych przez Zarząd Powiatu, który przed ta rada odpowiada. Sprawa prosta nie można zbyć radnego, który jest członkiem organu kontrolującego pracę Zarządu Powiatu, a pieprzenie że Krupa nie musi się tłumaczyć wynika albo z głębokiej niewiedzy, albo z piramidalnej arogancji tzw starosty.

Ważne jest również to czego nie można wyczytać z tych artykułów. Na tejże sesji radny powiatowy z Gminny Ogrodzieniec Henryk Karcz zaatakował Krupę, że przez niego zbankrutował jakiś sklep w Ogrodzieńcu. Myślałem , że Krupa przestał tam kupować np..alkohol i sklep upadł, ale gdzie tam! Chodziło o jakieś bułki, że jak dostarczał, czy jak przestał dostarczać, no słowem bełkot. Nie wiem, czy radny Karcz został wypuszczony, czy miał słabszy dzień, czy może jest to jego cecha wrodzona, ale bystrością to ten wywód nie grzeszył. Powtarzam to po raz kolejny, atakujcie Krupę za starostowanie, bo jest za co, ale przestańcie wymyślać kolejne bzdury, jak worki, czy bułki!

Ceterum censeo PZD esse delendam

17:33, gabrieldors
Link Komentarze (1) »
niedziela, 16 marca 2014
Ciężkie życie?

Chcesz pomóc?! Kliknij poniższy link:

http://gabrieldors.blox.pl/2014/01/POMOZMY-NATALCE.html

Na zawiercie.naszemiasto ukazał się artykuł http://zawiercie.naszemiasto.pl/galeria/opis/zalegly-urlop-prezydenta-zawiercia-oraz-burmistrzow-i,2198810,galeria,t,id,tm.html#9a40dc0005ebe0ee,1,3,5 Po wyborach, gdzie przegrali dotychczasowi wybrańcy należało im wypłacić nawet po 40 tys. zł. Normalny pracownik ma określoną pulę urlopu, które musi wybrać do … września roku następnego, w przypadku gdy nie udało mu się wziąć urlopu zaległego, pracodawca powinien wypłacić mu ekwiwalent, za niewybrany urlop.

Kto zatrudnia wójta, czy burmistrza? Rada Gminy! Rada przyjmuje jego sprawozdania, udziela absolutorium i zatwierdza budżet oraz uwaga, ustala wysokość jego pensji, bo jest jego pracodawcą. To na Radzie Gminy, czy też Miasta spoczywa obowiązek dopilnowania tych kwestii, tylko kto podskoczy lokalnemu bossowi? U niektórych sama myśl, paraliżuje działania. Oprócz ciężkiej kasy w pensji, jaką płacimy wszystkim włodarzom, mają dodatkowa obrywę. Po co będą brać urlop, kto ich skontroluje, kto zwróci uwagę?Taka mała ciekawostka, najwięcej tego zaległego urlopu mają dwaj wójtowie, którzy najdłużej zajmują stołki, są to Stefan Pantak - 52 dni urlopu, 24 lata na stanowisku wójta Gminy Kroczyce i Eugeniusz Kapuśniak - 61 dni urlopu, 34 lata na stanowisku wójta Gminy Żarnowiec.

Te 40 tysiaków, to taka swoista wyprawka po ewentualnej wtopie. Zresztą uważam, że te urlopy to pikuś. Dodatkowy przychód to wykorzystania pojazdów prywatnych do celów służbowych i rozliczenia delegacji. Tak spokojnie kalkuluję, że mają na czysto ok. 40 - 50 zł za 100 km. Jeżeli zrobi na m-c 3 tys. km wychodzi1200 - 1500 zł na miesiąc, a przypomnę że niektórzy za taka właśnie pensję muszą utrzymać rodzinę i do pracy dojechać też.

Na temat tzw. dochodów niewykazanych w oświadczeniach majątkowych planuję osobny wpis z dokładnymi danymi w poszczególnych gminach, jak znam życie to może wyjść całkiem ciekawy diagram.

 Ceterum censeo PZD esse delendam18:05, gabrieldors
Link Komentarze (1) »
 
1 , 2 , 3 , 4 , 5 ... 30
Skopiuj CSS