RSS
niedziela, 01 maja 2016
Posesyjne echa

A oto reperkusje interpelacji radnej PiS Beaty Chawuły http://www.itvzawiercie.pl/component/k2/item/607-dyscyplinarka-za-sp%C3%B3r-z-szefow%C4%85-kontrowersje-wok%C3%B3%C5%82-poradni-wideo.html Proszę poświęćcie te 6 minut, jest co posłuchać. Członek Zarządu Powiatu Zawierciańskiego Pani Milejska Maria, sama się pogrąża, w jej wypadku najlepiej było milczeć. Wyjaśniam dlaczego? Najpierw nie chciała odpowiedzieć na pytanie o zatrzymanie cudzej własności, a następnie nie chciała zaprzeczyć, że do takiego zatrzymania nie doszło, najlepiej było się trzymać „BEZ KOMENTARZA”. Wyłowiłem jeszcze jeden kfiotek, Pani Milejska, raczyła stwierdzić, że polecenie kontroli otrzymała droga telefoniczną, gdyż była w delegacji ( podróży służbowej). Hmm... no to jedziemy:

 1. O której godzinie, starosta przekazał, polecenie wykonania kontroli w poradni oraz z jakiego n-ru dzwonił Pan starosta i jaki n-r był Pani Milejskiej

 2. Czy Pan Starosta wydał polecenie, pomimo posiadanej wiedzy, że osoby kontrolujące nie maja odpowiednich upoważnień do przeprowadzanej kontroli

 3. Czy Pan starosta nakazał telefonicznie zajęcie, zabezpieczenie, czy tez kopiowanie danych osobowych

 4. Czy Pani Milejska miała wystawioną i zarejestrowaną  tzw. delegację, czy miała polecenie wyjazdu służbowego w tych godzinach
 5. Należy złożyć wniosek o udostępnienie bilingów i ew. nagrania przeprowadzonych rozmów

Do sprawy kontroli, zapewne jeszcze wrócę.

Przekazanie szkoły w Żarnowcu może nie dojść do skutku. Pisałem już o pozbawienia szkoły najlepszych gruntów i sprzedaży ich, jak choćby uchwała o sprzedaży 6 ha, którą zaskarżyło do wojewody kilku radnych z PiS i NAW. Starosta składał wyjaśnienia na piśmie i to dwukrotnie, bo pierwszy raz popisał głupoty. Wojewoda powziął informację iż trwały zarząd nad gruntami o pow. 26 ha został zniesiony 15 grudnia 2015r. I prawdopodobnie poinformował o tym fakcie ministerstwo. Efekt będzie taki, że szkoła może przejść pod ministerstwo, ale ze wszystkimi gruntami jakie posiadała, lub były w jej trwałym zarządzie, ale rok od daty pierwszego pisma o przejęciu. Jeżeli by, ze względu na dziwne działania, żeby nie powiedzieć machloje z gruntami, ministerstwo nie przejmie szkoły, to Zarząd na czele ze Starostą Wroną, winny będzie rokrocznej straty ponad milion złotych.

Sprawa wsparcia szkolnictwa zawodowego dot. programu który ma realizować CIL, czy FCIL, jest bardzo, ale to bardzo kontrowersyjna i rodzi wiele pytań, przytoczę wg mnie najważniejsze:

 1. Kiedy powiat został poinformowany, czy też powziął wiadomość o Działaniu 11.2 Poddziałaniu 11.2.1-Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT Subregionu Centralnego.

 2. Jakie było postępowanie, mające na celu wyłonienie organizacji, która stała się beneficjentem

 3. Kiedy i w jakim trybie ukazało się odpowiednie ogłoszenie

 4. Ile z tych 4.952.831,25 zł zasili kasę FCIL, czy też CIL

 5. Kto z Zarządu Powiatu był odpowiedzialny za ten program

Decyzja rady powiatu o likwidacji przyszpitalnej przychodni zapadła. Dziękuję radnym z PiS, że zagłosowali przeciwko jej likwidacji. Radni PiS zagłosowali za przejęciem szkoły w Żarnowcu przez ministerstwo, ale wcześniej wysłali list do ministra, aby przejął szkołę wraz z całym jej majątkiem. Przy tzw. wsparciu szkolnictwa zawodowego, moi koledzy i koleżanka wstrzymali się od głosu, tyle niewiadomych przy tym programie, że trudno było podjąć decyzję, wstrzymanie się było najbardziej rozsądnym zachowaniem.

18:15, gabrieldors
Link Dodaj komentarz »
czwartek, 28 kwietnia 2016
Jazda po BANDZIE

 

Powiat oddaje projekt, fundacji. Ciekawy jestem, dlaczego sam nie jest beneficjentem, tylko fundacja która powstała niespełna półtora roku temu

Działanie 11.2 Poddziałanie 11.2.1-Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT Subregionu Centralnego. Udział ma brać 5 szkół

 1. Zespół Szkół w Szczekocinach, Zespół Szkół w Porębie, Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu,

 2. Zespół Szkół im. gen. J. Bema w Zawierciu,

 3. Zespół Szkół im. X. Dunikowskiego w Zawierciu,

 4. Zespół Szkół im. H. Kołłątaja w Zawierciu,

 5. Zespół Szkół im. O. Langego w Zawierciu.

Lider projektu – Fundacja Centrum Inicjatyw Lokalnych w Zawierciu

Partner - Powiat Zawierciański,

Partner - ARK Agencja Pracy w Zawierciu

Projekty będą realizowane w okresie od września 2016 r. do sierpnia 2019 roku.

Ogólna wartość Projektów to 4.952.831,25 zł w tym kwota dofinansowania 4.705.189,68 zł.

Co z tego wynika? Proste, beneficjentem jest Fundacja Centrum Inicjatyw Lokalnych w Zawierciu (FCIL) http://www.krs-online.com.pl/fundacja-centrum-inicjatyw-lokalnych-krs-1497866.html nie mylić z Centrum Inicjatyw Lokalnych (CIL)http://www.krs-online.com.pl/centrum-inicjatyw-lokalnych-krs-205794.html . Są to dwa różne podmioty o różnych n-rach KRS i różnych regonach, siedzibach itp. Ciekawi mnie dlaczegóż to w piśmie nr EK.042.0004.2016.OS EK.ZD-0073/16 przedstawia się doświadczenie CIL, jako FCIL? FCIL zarejestrowany był 20 listopada 2014 r., a doświadczenie w projektach jest 2013 roku. Świadomie najpierw jest mowa o FCIL, a później o CIL. Porównałem projekty, przy których organizacja miała zdobyć doświadczenie, są to projekty realizowane przez CIL, a nie FCIL. Dlaczego to partnerem, który ma doświadczenie nie jest CIL? Czyżby pogłoski o kłopotach z rozliczeniem dotacji były prawdziwe? SKANDAL!!! Skandal i granda, Powiat nie może sam realizować projektu? A to czemu? Kiedy radny PiS Włodzimierz Styczyński, zadał na komisji pytanie, jakie będzie wynagrodzenie dla FCIL, szef ZEAS-u podukał, postękał i powiedział, że to jeszcze nie uzgodnione, że w trakcie... i takie pierdoły. Na pytanie dlaczego powiat sam nie realizuje projektu tylko FCIL? W odpowiedzi usłyszał, jakich to wybitnych specjalistów ma FCIL. A ja myślę tak, jak FCIL ma dobrych specjalistów i realizuje projekt, to powiat nie ma takich żeby go realizować, czyli kto do …. pracuje w starostwie?  Jeszcze taki mały "drobiazg", w poprzedni czwartek na komisji szkolnictwa, mowa była o ponad 6-ciu milionach, teraz niespełna 5, przez tydzień znikło ponad milion złotych.

   

Zaś mamy do czynienia z jakimś dziwolągiem. Sam jestem ciekawy wynagrodzenia dla FCIL, czy CIL, czy jak tam zwał. Nie chciałbym, aby uczniowie zostali wycilani, bo powiat przygrał sobie fcila.

Po komisji rewizyjnej, która odbyła sie we wtorek, miała miejsce awantura w wykonaniu pracowników starostwa, na czele z Mery. Przytoczę w całości interpelację Beaty Chawuły:

Beata Chawuła Zawiercie, 27.04.2016.

Radna

Rady Powiatu Zawierciańskiego

Szanowny Pan

Jarosław Kleszczewski

Przewodniczący

Rady Powiatu Zawierciańskiego

 

Szanowny Panie Przewodniczący,

Składam na Pana ręce interpelację, gdyż jestem zbulwersowana zachowaniem pracowników Starostwa Powiatowego w Zawierciu, którzy dopuścili się w dniu 26.04.2016r czynności, do których w mojej ocenie nie byli upoważnieni.

Z informacji, jakie otrzymałam wynika, że w dniu 26.04.2016 ok.godz.12.00 przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Zawierciu podjęli w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zawierciu czynności kontrolne. Osobą kierującą czynnościami była pani Maria Milejska – członek Zarządu. Dwie osoby, bez okazania się żadnym dokumentem uprawniającym do podejmowania czynności sprawdzających, bez wpisania się do książki kontroli, podjęły czynności sprawdzające wobec dyrektora Poradni oraz pracowników Poradni. Dyrektor nie został powiadomiony o zamiarze podjęcia czynności sprawdzających. Sprawdzająca zażądała dostępu do dokumentacji zawierającej dane osobowe pracowników oraz dzieci – podopiecznych Poradni. Zażądano także skserowania dokumentów zawierających ww. dane osobowe. Osoba sprawdzająca wykonała telefon do matki dziecka/klienta Poradni – o charakterze kontrolnym, wykorzystując dane osobowe dziecka i rodzica oraz kontaktowe rodzica.

Pani Maria Milejska zażądała od dyrektora placówki oddania swojego prywatnego telefonu komórkowego.

Dyrektor w wyniku takiego postępowania był pod presją. Podjęte działania wobec dyrektora i pracowników miały charakter zastraszenia i spowodowały stres i lęk u obecnych do tego stopnia, że Dyrektor Poradni nie tylko wydała żądane dokumenty, ale oddała także Pani Marii Milejskiej swój prywatny telefon komórkowy.

Kolejno wzywano pracowników i przesłuchiwano. W toku prowadzonych działań zastraszony pracownik rozpłakał się w obecności pozostałych i prowadzącej czynności. Podważano zasadność udziału pracowników PPP Zawiercie w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dn.26.04.2016 w godz.10.00-11.30, mimo że organizacja pracy placówki pozwoliła na udział pracowników, którzy zgłosili taką chęć udziału w posiedzeniu.

Pracownicy Poradni zgłosili, że podczas pobytu osób, które realizowały ww. działania w Poradni, na parkingu przed budynkiem Poradni przebywał członek Komisji Rewizyjnej Pan Zbigniew Rok.

Czy Starosta wydał upoważnienie do przeprowadzenia tej kontroli? Jaki był jej cel i zakres?

Czy Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna podlega nadzorowi Pani Marii Milejskiej?

Czy w czasie kontroli uczestniczyły osoby, które nie są pracownikami Starostwa Powiatowego w Zawierciu?

Dlaczego kontrola miała miejsce 15 minut po zakończeniu posiedzenia Komisji Rewizyjnej, na której podjęto stanowisko, że skarga na Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zawierciu jest bezzasadna?

Jaką rolę w kontroli odegrał radny Zbigniew Rok, który jeszcze w trakcie trwania posiedzenia Komisji Rewizyjnej dzwonił do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zawierciu z żądaniem podania informacji dotyczących pracowników Poradni, co nie miało żadnego związku ze skargą rozpatrywaną na posiedzeniu? Czy radny Zbigniew Rok nie przekroczył tym samym swoich kompetencji?

Dlaczego i w jakim celu został zarekwirowany prywatny telefon komórkowy Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zawierciu?

Na podstawie jakich przepisów prawa został zarekwirowany prywatny telefon komórkowy Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zawierciu?

Czy z prywatnego telefonu komórkowego Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zawierciu zostały skopiowane lub wgrane jakieś dane?

Czy były przeglądane dane znajdujące się w prywatnym telefonie komórkowym Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zawierciu?

Z poważaniem

 

Beata Chawuła

 

Mając na uwadze, powyższe oraz uchwały o likwidacji POZ przy szpitalu http://gabrieldors.blox.pl/2016/04/PO-POZ.html i dziwne manipulacje gruntami przy szkole w Żarnowcu http://gabrieldors.blox.pl/2016/04/Grunt-to-Grunt.html zastanawiam się, jak działają władze powiatowe. Nie ma komunikacji, nie ma zrozumienia, jest amatorszczyzna podszyta skandalicznym zachowaniem na granicy prawa. Kysiu, Mery, czy tam inne decydenty, albo nie rozumieją sytuacji, albo nie chcą zrozumieć i na Boga nie wiem co gorsze. Jeżeli faktycznie są niezdolni do analitycznego myślenia, to jest to tylko i aż brak kompetencji, jeżeli jednak wiedzą o co chodzi, to znaczy że świadomie, stosują półprawdy i niedomówienia, aby osiągnąć jakiś cel i to nie koniecznie pro publico bono. Aby pokazać różnicę w postrzeganiu rzeczywistości, posłużę się dowcipem z brodą za kolana. Przychodzi blondynka do chemika i pyta, Co Pan robi? Ekstrahuję, odpowiada chemik, no a blond rzecze, to ja poproszę dwa największe. Te uchwały i zdarzenie w poradni sprawiają wrażenie jakby inicjowała i uzasadniała je Pani z powyższego dowcipu o charakterystycznym kolorze włosów.

11:03, gabrieldors
Link Komentarze (15) »
poniedziałek, 25 kwietnia 2016
Grunt to ... Grunt

Od paru tygodni zadaję sobie pytanie, jak ma wyglądać praktyczna nauka zawodu w szkole rolniczej? Zauważyłem, że tak jak większości przypadków, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia.


Po raz kolejny, nie rozumiem postępowania wadz powiatowych w sprawie przekazania szkoły w Żarnowcu pod ministerstwo rolnictwa. To że chcą przekazać to dobrze, bo powiat dopłaca do tej szkoły ponad milion zł rocznie, tylko dlaczego do jasnej cholery, te Szeptane Czary-Marry uparły się aby wydzielić z tego przekazania ok. 26 ha gruntów rolnych o wysokiej przydatności rolniczej. Pisałem już o przekazaniu szkoły w Żarnowcu.

http://gabrieldors.blox.pl/2016/03/SzemrSzeptany-Zarzad.html

Pod koniec roku 2015, Zespół Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żarnowcu dysponował ok 46 ha gruntów rolnych. Decyzją Zarządu powiatu z dn. 15 grudnia 2015 r, zniesiony został trwały zarząd nad gruntami o pow. ok 26 ha.

Te 26 ha Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa (obecnie Agencja Nieruchomości Rolnych) oddała w zarząd Zespołowi Szkół Rolniczych w Żarnowcu decyzją nr. PZ/004/274/97 z dn. 20 października 1997r., ale z klauzulą „z przeznaczeniem na prowadzenie działalności dydaktycznej – szkolenia praktycznego uczniów szkół rolniczych w Żarnowcu” Decyzją z dn. 05-03-2008 r. Wojewoda Śląski stwierdził nabycie prawa własności przez Powiat Zawierciański do mienia, które zostało przekazana Zespołowi Szkół Rolniczych w Żarnowcu, czyli te 26 ha. Zarząd Powiatu, decyzją z dn. 13 maja 2008 r. przekazał te działki w trwały zarząd Zespołowi Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żarnowcu.


Teraz, zarząd powiatu poSzeptał, poCzarował i pomysł przekazania szkoły, ale bez części gruntów utrwalił, czyli zaMarrynował. Powstaje jakiś dziwoląg uzasadnieniowy, którego za cholerę pojąć nie mogę, a zdziwienie moje wykracza poza granice wszechświata. Mianowicie, starosta chce aby ANR nabyła te grunty w trybie bezprzetargowym, czyli żeby zapłaciła za nie cenę wywoławczą. ANR nie nabędzie tych gruntów, bo nie ma kasy, a wtedy trzeba będzie coś zrobić z tymi gruntami, bo jak sam zarząd przyznał nie będą mu potrzebne do realizacji zadań statutowych. Hmm, no cóż w takim razie należy te grunty sprzedać już w wolnym przetargu. Przypomina mi to dowcip z lat 80-tych:

Baca przemyca zegarki przez zieloną granicę, zatrzymuje go straż graniczna i jeden ze strażników pyta - Co wy tam Baco w tym worku niesiecie? - a no co? zarcie lo kunia- odpowiada Baca - To pokażcie-każe strażnik. Baca rozsupłuje worek, a strażnik mówi - I co, koń będzie to jadł ? A Baca spokojnie, nie będzie kcioł, to sprzedom.

Czyżby teraz ten zarząd grał role Bacy? ANR nie będzie chciała kupić, to sprzeda się w wolnym przetargu. Mieszkańcy gm. Żarnowiec z którymi udało mi się porozmawiać, twierdzą iż na te grunty, „pewne” osoby maja chrapkę od wielu lat. Nie chciałbym aby działania starosty, który dla przypomnienia, pochodzi z gm. Żarnowiec i tam również mieszka, okazały się tendencyjne. Jeszcze jedna sprawa zaprząta mi głowę, dlaczego to ANR ma teraz kupić grunty, które wcześniej przekazała. To jest jakaś piramidalna bzdura, ANR już raz przekazała te grunty. Starosta pisemnie tłumaczy wojewodzie, iż zbędzie te grunty do ANR, a ANR przekaże szkole, czyli jeszcze raz je podaruje tej samej szkole i te same grunty. Mieszkańcy gm. Żarnowiec, z którymi rozmawiałem, twierdzą że grunty te stanowiły obiekt pożądania miejscowych notabli już od wielu lat. Czyżby wykluczenie tych nieruchomości z przekazania szkole i chęć zbycia do ANR, posiadając jednocześnie wiedzę iż ANR tych gruntów raczej nie kupi, było celowym działaniem umożliwiającym zaspokojenie pożądania? Jeden z mieszkańców stwierdził nawet, że grunty te wykupi „ktoś niezwiązany” z tzw. świecznikiem, a po paru latach „odsprzeda” je... Tak sobie myślę, że szlaków nie trzeba przecierać, parę lat temu był już jeden lokalny prominent, który pokazał jak kupuje się działki „na słupa”

Na uwagę zasługuje jeszcze jeden fakt, otóż obecny starosta Pan Krzysztof Wrona to wieloletni dyrektor szkoły w Żarnowcu, funkcje tę pełnił od 1993 do 2007 roku. Zna sprawę, że tak się wyrażę, gruntownie. Dotarłem do pisma nr GM.I.GP.7000/21/14/2007 z 22 maja 2007 r w piśmie tym wyczytałem iż ówczesny dyrektor, otrzymał polecenie określenia ilościowego wraz z uzasadnieniem, potrzeb przyszkolnego gospodarstwa rolnego, które będzie gwarantowało prawidłowe funkcjonowanie szkoły. Ciekawy jestem odpowiedzi dyrektora, bo z tego co wiem, to jest to dużo więcej niż obecnie starosta chce przekazać szkole.

Przypominam iż Art. 20 ustawy o samorządzie powiatowym, określa tekst roty ślubowania, brzmi ona Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu Polskiego, strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej” Sprawdziłem w protokole z sesji http://bip.zawiercie.powiat.finn.pl/res/serwisy/bip-pzzawiercie/komunikaty/_003_009_005_001_448782.pdf?version=1.0 Ślubowanie złożyło wtedy 24 radnych, czyli wszyscy obecni. Ślubowanie polegało na odczytaniu przez każdego z radnych pełnej treści roty ślubowania. Niektórzy radni składali ślubowanie z dodaniem słów „Tak mi dopomóż Bóg” Pamiętajcie o tym!15:43, gabrieldors
Link Dodaj komentarz »
sobota, 23 kwietnia 2016
PO POZ

Likwidacja POZ w szpitalu już nie w sferze planów, a wdrożeń. Przygotowane uchwały na czwartkową sesję. O likwidacji mówiło się już od paru tygodni, no tak, szpital szuka oszczędności. No to zobaczmy ile tej oszczędności będzie. Dotarłem do uchwały Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Zawierciu.

 

Uchwała powyższa dołączona została do materiałów sesyjnych. Oprócz klasycznych blebleble i blablabla, jakimi z reguły stara się uzasadniać działania, dla których uzasadnienie merytoryczne jest trudne, to wyłowiłem kwotę straty POZ za rok 2015. jest to UWAGA 3573,33 zł. Czy ja urwał nać śnię?! Niecałe trzy tysiące sześćset złotych na rok! No jasna cholera mnie bierze, gdy czytam takie rzeczy. Straty na jakie narażony został szpital, przez nieroztropne, albo nieumiejętne działania niektórych osób to setki tysięcy złotych, a nawet rzekłbym miliony. Podaję przykłady: Kilkadzesiąt tysięcy, to wymiana okien nowych na nowsze w szpitalu i grzejników również zwrot dofinansowania w wysokości 444.578,49 http://gabrieldors.blox.pl/2015/10/Ave-Cezary.html , czy wreszcie strata ok miliona złotych po upadku SK Banku, w którym to szpital trzymał całe środki.

Widzicie Państwo różnicę! Tu straty sięgają już milionów i czy ktoś próbuje ratować sytuację i likwidować, czyli wyrzucić szkodnika? Mam taki malutki pomysł, strata roczna POZ to 3600 zł, czyli 300 zł. na m-c. Wnioskuję o utrzymanie przychodni, w której leczy się przecież prawie 1200 ludzi, a niedobór pokryć z pensji tego, asa przedsiębiorczości, księcia rachunkowości, słońca finansów i demiurga kompetencji, który naraził szpital na straty.

07:14, gabrieldors
Link Dodaj komentarz »
wtorek, 19 kwietnia 2016
Na co plan?

Pisałem już wiele razy o przekrę… o przepraszam, o błędzie jakiego dopuścił się, zaś sorry, jaki popełnił Wójt Gminy Kroczyce Stefan Pantak. „Błąd” polegał na przekwalifikowaniu terenów pod działalność przemysłową w miejscowości Kroczyce. Gmina przegrała proces w tej sprawie, a złożona kasacja została oddalona. Nie dawno, dotarło do mnie zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla planowanej inwestycji pn. „Hala magazynowo produkcyjna”. Żeby sprawa była jasna, nie ja byłem adresatem tego zawiadomienia.


W podstawie prawnej zawiadomienia, organ podaje tylko art. 61 § 1 oraz § 4 kpa, są to ogólne przepisy o trybie wszczęcia każdego postepowania. Wójt Gminy Kroczyce nie podaje podstawy prawnej, która odnosiła by się do wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla planowanej inwestycji pn. „Hala magazynowo produkcyjna”. Może chodzi o Art 4 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Ha! Ale przecież Siedliszowice mają plan zagospodarowania przestrzennego! No tak ale ta działka zgodnie z wyrokiem WSA znak WSA II SA/Gl 872/12 z dn.17-12-2012 r. nie ma przeznaczenia pod działalność przemysłową. No tak nie może być prowadzona działalność przemysłowa, a jednak na działce wybudowano płytę fundamentową pod węzeł betoniarski, a prace rozpoczęto już po orzeczeniu WSA - WSA II SA/Gl 872/12 z dn.17-12-2012 r. Jaja jak berety! Niby nie można budować, ale wybudowano, niby planu nie ma, a zakład się poszerza.

Po ogłoszeniu Wójta Gminy Kroczyce z dn. 07.01.2015 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kroczyce część mieszkańców Siedliszowic złożyła protest przeciwko powstaniu w miejscowości Siedliszowice trenów przemysłowych. Przywołując bezprawne podjęcie uchwały Rady Gminy Kroczyce Nr 265/XXXIV/2006 z dnia 23 października 2006 r w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Siedliszowice w gminie Kroczyce,., co zostało potwierdzone wyrokiem NSA znak II OSK 882/13 z dn. 09-05-2014 r. Sprzeciw dotyczył prowadzenia działalności przemysłowej na działkach nr 342/3, 343/4, 343/5, 342/4, 343/6 i 343/7 obręb Siedliszowice

Warto podkreślić iż Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach stwierdził nieważność uchwały Rady Gminy Kroczyce Nr 265/XXXIV/2006 z dnia 23 października 2006 r w części dotyczącej terenu oznaczonego symbolem 16PU, czyli tej części obrębu Siedliszowice, na której znajduje się działka nr 342/3 –wyrok WSA II SA/Gl 872/12 z dn.17-12-2012 r. Wyrok ten został potrzymany orzeczeniem NSA II OSK 882/13.

Zastanawia mnie fakt, dlaczego Wójt Gminy Kroczyce, będąc poinformowany na piśmie o proteście mieszkańców, nie powiadamia ich o planowanej inwestycji, pomimo iż złożyli protest. Na jakiej podstawie Wójt Gminy Kroczyce uznał, iż należy powiadomić tylko niektórych mieszkańców Siedliszowic.

Uważam że zachowanie wójta Pantaka w tej sprawie jest od samego początku skandaliczne. Zmianę przeznaczenia działek dopchnięto kolanem i niezgodnie z prawem. Teraz, moim skromnym zdaniem, bocznymi drzwiami chce się zalegalizować bezprawie. Co z tego, że plan nie przewiduje tam zakładu przemysłowego, a od czego kumoter na urzędzie! Powstał plan, nie ma planu? Jest plan żeby to ominąć!

17:00, gabrieldors
Link Komentarze (2) »
piątek, 15 kwietnia 2016
966

Tylko pod krzyżem, tylko pod tym znakiem
Polska jest Polską, a Polak Polakiem15:17, gabrieldors
Link Dodaj komentarz »
czwartek, 14 kwietnia 2016
NASZE MORZE CZERWONE

 

Zamieściłem na fb utwór Jacka Kaczmarskiego „Przejście Polaków przez Morze Czerwone”https://www.youtube.com/watch?v=utJv9iLe7Lc&feature=youtu.be Wyjaśniam dlaczego.

To Nasze przejście przez morze czerwone, nie było idealne. Wcale nie mała grupa tych co szli, gorzej na tym wyszła, niż ta która iść przeszkadzała. Nie tak dawno zadzwonił do mnie kolega, aby pomóc jednemu z poszkodowanych przez morze czerwone. Pomoc miała dotyczyć na ustaleniu sposobu postepowania w sprawie urzędowej. Kiedy kolega nadesłał mi materiały, włosy stanęły mi dęba. Człowiek internowany w roku 81, bity, zachorował na Montelupich w Krakowie, przewieziony w stanie agonalnym do szpitala na Nowej Hucie, ledwo odratowany. Obecnie nie ma środków do życia, a do pracy ze względu na stan zdrowia się nie nadaje, jedocześnie, jako że po 81 już nie pracował, nie należy mu się żadne świadczenie. Jego teczka w IPN to kilkaset stron materiałów, donosów, raportów, pism, opisów itp. Czytałem fragmenty, skurwy.. ństwo, tzw. koledzy donosili na człowieka i to takie szczegóły, o których mogły tylko wiedzieć osoby dość bliskie.

Jeden z tych donosicieli, pracował w SB, przeszedł weryfikację w 1989 i udało mu się dopracować już policji do emerytury. Teraz kosi kilka tysięcy zł. na miesiąc, a człowiek zgnojony przez niego nie ma za co żyć.

Wspólnie z kolegą staramy się dla tego prześladowanego w latach 80-tych o dodatek dla pokrzywdzonych, nawet jeżeli uda się nam i otrzyma ten dodatek, to będzie wynosił ok. 400 zł i dalej mu będzie ciężko.

Pogrzebałem trochę w internecie: http://www.fakt.pl/politycy/emerytury-sb-pod-lupa-mswia,artykuly,608515.html

Około 22 tysięcy złotych – nawet takie emerytury państwo obecnie wypłaca byłym funkcjonariuszom Służby Bezpieczeństwa PRL. Ich świadczenia są nawet 20-razy wyższe od emerytur, jakie dostają ci ofiary. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji mówi: dość! I szykuje się cięcia wypłat dla byłych esbeków. Resort wziął pod lupę emerytury byłych funkcjonariuszy służb PRL. – Na świadczenia dla nich wydajemy rocznie około 8 miliardów złotych – mówi Faktowi wiceszef MSWIA Jarosław Zieliński (56 l.). Przeciętne świadczenie to 4-6 tys. zł miesięcznie na osobę. Nieco więcej dostają generałowie – po ok. 8,5 tys. zł dostaje m.in. prześladowca działaczy Solidarności gen. Józef Sasin (82 l.) czy szef bezpieki – gen. Władysław Ciastoń (92 l.). Najwyższe świadczenia sięgają 22 tysięcy złotych. Przypomnijmy – średnia emerytura wypłacana z ZUS to dziś 2000 zł brutto, na rękę – ok. 1660 zł”

Ja mam propozycję, ciąć emerytury SB-kom do np. średniej krajowej, a zaoszczędzone pieniądze przeznaczyć dla ich ofiar! Nie wiem, czy nie zasadnym byłoby obniżenie SB-ckich emerytur do minimum socjalnego, teraz żyj!

P.S. Może mieć Paweł do mnie pretensję, ale muszę to powiedzieć, tym kolegą, który pomaga ofierze SB, jest radny Rady Powiatu Zawierciańskiego Paweł Sokół. Czasem podjedzie do niego i w miarę możliwości podrzuci parę groszy, wspomoże dobrym słowem. Paweł chylę czoła. DAMY RADĘ!

17:19, gabrieldors
Link Dodaj komentarz »
sobota, 09 kwietnia 2016
słabsi od kurzu

Od roku 2002 wójtowie, burmistrzowie, czy prezydenci miast to udzielne książątka, które trzęsą swoimi gminami/księstwami za nic mając zwykłych ludzi. Trzeba pamiętać, że ci zwykli ludzie, pojedynczo może i nie znaczą wiele, ale w grupie, słabsi od kurzu wstrzymują wichury.


Trzy lata, od najgłośniejszego referendum w naszym powiecie, dotyczącego odwołania ówczesnego Prezydenta Zawiercia Ryszarda Macha i ledwie parę m-cy od mało rozpropagowanego referendum w Porębie, mamy trzecie podejście. Próbę podjęli mieszkańcy gminy Szczekociny. W środę Inicjator referendum powiadomił na piśmie burmistrza Gminy Szczekociny, o zamiarze wystąpienia z inicjatywą przeprowadzenia referendum, tym samym został spełniony warunek określony w art.12 pkt. 1 ustawy o referendum lokalnym. Z moich informacji wynika, że w piątek tj. 08-09-2016 roku spełniony został wymóg określony w art.12 pkt. 6 wspomnianej ustawy, czyli powiadomiony został Komisarz Wyborczy. Tak gwoli wyjaśnienia, wniosek jaki został złożony, mówi nie tylko o byłym "lektorze PZPR", ale również o radzie gminy.

Obecnie burmistrz musi w ciągu 14-stu dni od daty 06-04-2016 musi powiadomić, w formie pisemnej, inicjatora referendum lub jego pełnomocnika o liczbie mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego uprawnionych do głosowania. Inicjatorzy referendum maja 60 dni od daty 06-04-2016r. Na zebranie wymaganych podpisów, czyli 10% uprawnionych do głosowania co stanowi 680 podpisów, gdyż uprawnionych do głosowania jest niespełna 6800 mieszkańców. Art 55, pkt 2: Referendum w sprawie odwołania organu jednostki samorządu terytorialnego pochodzącego z wyborów bezpośrednich jest ważne w przypadku, gdy udział w nim wzięło nie mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu. W ostatnich wyborach głosowało 4097 mieszkańców gminy, 3/5 tej liczby to 2459, jeżeli tylu mieszkańców pójdzie w dniu referendum oddać głos, no to mamy nowe wybory na burmistrza i do rady.

Czy są szanse na nowe rozdanie w Szczekocinach? Sądzę że są i to olbrzymie. Stopień wkur...o przepraszam zdenerwowania mieszkańców gminy może być lawiną nie do zatrzymania.

 • Likwidacja przedszkola w Goleniowach

 • Likwidacja szkoły podstawowej w Goleniowach

 • Likwidacja gimnazjum w Goleniowach

 • Likwidacja przedszkola w Rokitnie

 • Likwidacja szkoły podstawowej w Rokitnie

 • Likwidacja gimnazjum w Rokitnie

 • Upór w budowie wiatraków w Tęgoborzu

 • Wylizingowanie pałacu

 • Chęć wylizingowania budynku UMG Szczekociny

 • Płatne parkingi

 • Budowa amfiteatru, cholera wie po co

 • Możliwość zapłaty byłemu dzierżawcy pałacu ok 8 milionów zł

 • Zadłużenie gminy na prawie 10 milionów zł

To tylko część z wielu zarzutów jakie usłyszałem od mieszkańców gminy Szczekociny. Czy inicjatorzy znajda posłuch i usuną burmistrza wraz z obecnymi radnymi? Zobaczymy niebawem, a o wszystkich ruchach, wydarzeniach, przypadkach i zajściach będę Państwa informował na bieżąco.

15:25, gabrieldors
Link Dodaj komentarz »
czwartek, 07 kwietnia 2016
Już sześć lat

 

W najbliższą niedzielę, tj. 10-04-2016r. członkowie i sympatycy Prawa i Sprawiedliwości z powiatu zawierciańskiego wezmą udział w obchodach szóstej rocznicy katastrofy smoleńskiej. Jako, że chętnych było o wiele więcej niż miejsc, przepraszamy te osoby, które nie będą mogły wyjechać do Warszawy. Wszystkim, którzy zgłosili chęć wyjazdu serdecznie dziękujemy. Poniżej prezentujemy program obchodów.

                                                    Członkowie PiS w powiecie zawierciańskim20:54, gabrieldors
Link Dodaj komentarz »
niedziela, 03 kwietnia 2016
Rodzina 500 plus

Poniżej podaje najważniejsze informacje dot. Programu Rodzina plus. Pod prezentowanym linkiem na końcu artykułu można znaleźć wzór wniosku. https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/wyjasniamy-krok-po-kroku/  

Program Rodzina 500 plus, to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także dla pierwszego lub jedynego dziecka przy spełnieniu kryterium 800 zł netto lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego. To nawet 6.000 zł netto rocznego wsparcia dla dziecka.

Program Rodzina 500 plus to systemowe wsparcie polskich rodzin. Zgodnie z projektem, z pomocy skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18. roku życia. Rodzina z dwojgiem niepełnoletnich dzieci będzie mogła otrzymać 500 zł na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę wsparcie otrzyma rodzina także na pierwsze lub jedyne dziecko.

Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto. Dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł otrzymają także rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka na każde dziecko, na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Świadczenie wychowawcze będzie realizowane w gminach, a w sprawach, w których zastosowanie będą miały unijne przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, świadczenie realizować będą marszałkowie województw. Wniosek o to świadczenie będzie trzeba składać raz do roku we właściwym urzędzie, w zdecydowanej większości będą to urzędy gminne.

Gdy rodzina będzie ubiegać się o świadczenie wyłącznie na drugie i kolejne dzieci nie będzie konieczności dokumentowania sytuacji dochodowej. Jedynie świadczenie na pierwsze dziecko uzależnione będzie od kryterium dochodowego i w takim przypadku co roku trzeba potwierdzić fakt nieprzekroczenia tego progu.

Wnioski można składać od 1 kwietnia 2016 r. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy, rodzice dostaną wyrównanie wstecz od 1 kwietnia.

08:39, gabrieldors
Link Dodaj komentarz »
 
1 , 2 , 3 , 4 , 5 ... 55
Skopiuj CSS